36. Český a slovenský gastroenterologický kongres
27. – 29. 11. 2019
Clarion Congress Hotel Prague, Praha

HANDS-ON TRAININGS

Pro správnou funkci přihlášky musí být povoleny Cookies ve Vašem prohlížeči.

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se společností Olympus Czech Group si Vás dovolují pozvat k návštěvě Hands-on Trainings, které budou součástí odborných aktivit v rámci 36. Českého a slovenského gastroenterologického kongresu v Praze.

Hands-on Trainings nabídnou lékařům i endoskopickým sestrám možnost otestovat si své dovednosti vybraných endoskopických a endoterapeutických metod, a současně konzultovat své dotazy k nim s experty a lektory na místě v době tréninku.

Odborný garant Hands-on Trainings

doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.
člen Výboru Endoskopické sekce ČGS ČLS JEP
Klinika hepatogastroenterologie IKEM Praha

Lektoři

MUDr. Martin Beneš (IKEM Praha)
MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. (ISCARE Praha)
MUDr. Přemysl Falt, Ph.D. (Fakultní nemocnice Olomouc)
MUDr. Jan Hajer, Ph.D. (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha)
doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D. (IKEM Praha)
doc. MUDr. Darina Kohoutová, Ph.D. (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
MUDr. Martin Lukáš (ISCARE Praha)
prim. MUDr. Vladimír Nosek (Nemocnice Jablonec nad Nisou)
MUDr. Marek Řehoř (Nemocnice Jablonec nad Nisou)
MUDr. Filip Shon (Nemocnice České Budějovice)
doc. MUDr. Štěpán Suchánek (Ústřední vojenská nemocnice Praha)
MUDr. Jan Šťovíček (Fakultní nemocnice Motol Praha)
doc. MUDr. Ilja Tachecí (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
MUDr. Zuzana Vacková (IKEM Praha)
prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA (Beskydské gastrocentrum Frýdek-Místek)
MUDr. Pavel Wohl (IKEM Praha)

Nabízené metody

  1. Polypektomie a EMR
  2. Hemostáza
  3. ERCP
  4. EUS/FNA
  5. Dilatace

Popis stanovišť a podmínky účasti

Polypektomie a EMR:

Snesení polypů různými polypektomickými kličkami, nácvik metody „suck and cut“ za pomocí polypektomické kličky v kepu.

Určeno pro dvojici lékař + endoskopická sestra.

Hemostáza:

Stanoviště umožní nácvik injekčního a mechanického způsobů zástavy krvácení.

Určeno pro dvojici lékař + endoskopická sestra.

ERCP:

Nácvik zavedení duodenoskopu na ERCP modelu, provedení papilotomie, kanylace a selektivní zavedení vodiče, zavedení plastového stentu, extrakce a litotrypse.

Určeno pro dvojici lékař + endoskopická sestra.

EUS/FNA:

Nácvik ultrasonografického vyšetření za pomocí lineárního EUS přístroje s možností simulace diagnostického vyšetření FNA/FNAB s EUS jehlami.

Určeno pro dvojici lékař + endoskopická sestra.

Dilatace:

Seznámení se s metalickými stenty HANARO™ a jejich aplikací na modelech (jícnové, biliární, kolonické).

Určeno pro dvojici lékař + endoskopická sestra.

Informace k přihlašování

Tréninky budou probíhat v sále Aquarius v hotelu Clarion, a to ve středu 27. 11. 2019 a ve čtvrtek 28. 11. 2019 v časech uvedených v on-line přihlašovacím formuláři. Jeden časový slot pro trénink má vždy délku 30 minut.

Vstup je volný, ale podmínkou je registrace předem a rezervace konkrétního času tréninku přes on-line formulář.

V případě plné obsazenosti doporučujeme kontaktovat recepci Hands-on Trainings na místě v hotelu v době akce, kde budou aktuální informace o případných uvolněných termínech.

Podmínky účasti

Důležité

Prosíme o dodržení vybraného času tréninku. Pokud byste se v rezervovaném čase zúčastnit nemohli či potřebovali čas změnit, prosím kontaktujte nás před akcí e-mailem na níže uvedené adrese nebo na konferenci přímo v sále Aquarius v hotelu Clarion u recepce Hands-on Trainings.

Kontaktní e-mail: ingrid.vojtekova@olympus.cz

Těšíme se na Vaši účast.

Přihláška