Pro správnou funkci přihlášky musí být povoleny Cookies ve Vašem prohlížeči.

40. české a slovenské endoskopické dny
19. endoskopický den IKEM
16. – 18. 5. 2018
PrahaHANDS-ON KURZY

Endoskopická sekce České gastroenterologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Organizačním výborem kongresu a se společností Olympus Czech Group si Vás dovolují pozvat na Hands-on kurzy, které budou součástí odborných aktivit v rámci konference 40. české a slovenské endoskopické dny.

Odborný garant Hands-on kurzů

doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.
Klinika hepatogastroenterologie
IKEM Praha

Lektoři

doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.
MUDr. Branislav Kunčák
MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
prof. Dr. Marcel Tantau
MUDr. Eduard Veselíny, Ph.D.
MUDr. Pavel Wohl

Nabízené metody

  1. Hemostáza
  2. ERCP
  3. Polypektomie a EMR
  4. ESD
  5. EUS/FNA
  6. Dilatace

Popis stanovišť

Hemostáza:

Stanoviště umožní nácvik injekčního, mechanického a termického způsobu zástavy krvácení.

ERCP:

Nácvik zavedení duodenoskopu na ERCP modelu, provedení papilotomie, kanylace a selektivní zavedení vodiče, zavedení plastového stentu, extrakce a litotrypse.

Polypektomie a EMR:

Snesení polypů různými polypektomickými kličkami, nácvik metody „suck and cut“ za pomocí polypektomické kličky v kepu.

ESD:

Nácvik endoskopické submukózní disekce za pomoci disekčního nože DualKnifeJ umožňující současné vpravení podpichového roztoku do submukózního prostoru.

EUS/FNA:

Modelová endosonografická diagnostika lézí s následnou možností simulace odběru histologického vzorku pomocí endosonografické nitinolové jehly.

Dilatace:

Endoskopická dilatace stenózy jícnu pomocí vysokotlakých dilatačních balonů.

Informace k přihlašování

Kurzy budou probíhat v prostorách IKEM Praha, a to ve středu 16. 5. 2018 od 13.00 do 17.00. U všech metod budou časové sloty po 50 minutách.

Podmínky účasti

Kontaktní e-mail: ingrid.vojtekova@olympus.cz

Těšíme se na Vaši účast.

Přihláška