15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny
29. 11. – 1. 12. 2018
Spa Hotel Thermal, Karlovy Vary

HANDS-ON TRAININGS

Pro správnou funkci přihlášky musí být povoleny Cookies ve Vašem prohlížeči.

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se společností Olympus Czech Group si Vás dovolují pozvat k návštěvě Hands-on Trainings, které budou součástí odborných aktivit v rámci kongresu 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny v Karlových Varech.

Hands-on Trainings nabídnou lékařům i endoskopickým sestrám možnost otestovat si své dovednosti vybraných endoskopických a endoterapeutických metod, a současně konzultovat své dotazy k nim s experty a lektory na místě v době tréninku. Součástí bude i možnost vyzkoušet konkrétní endoterapeutická instrumentária od společnosti Olympus.

Odborný garant Hands-on Trainings

doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.
člen Výboru Endoskopické sekce ČGS ČLS JEP
Klinika hepatogastroenterologie IKEM Praha

Lektoři

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. (ISCARE Praha)
doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D. (IKEM Praha)
MUDr. Přemysl Falt, Ph.D. (Fakultní nemocnice Olomouc)
MUDr. Petr Fojtík, Ph.D. (Vítkovická nemocnice Ostrava)
doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D. (IKEM Praha)
doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., AGAF (IKEM Praha)
prim. MUDr. Vladimír Nosek (Nemocnice Jablonec nad Nisou)
MUDr. Filip Shon (Nemocnice České Budějovice)
doc. MUDr. Štěpán Suchánek (Ústřední vojenská nemocnice Praha)
prim. MUDr. Jiří Stehlík (Masarykova nemocnice Ústí nad Labem)
doc. MUDr. Ilja Tachecí (Fakultní nemocnice Olomouc)
MUDr. Pavel Wohl (IKEM Praha)

Koordinace Hands-on Trainings za Olympus

Mgr. Michal Burian, DiS
Business Development Manager EndoTherapy
Olympus Czech Group

Nabízené metody

  1. Hemostáza 1 (mechanická/injekční)
  2. Hemostáza 2 (diatermická/APC)
  3. Polypektomie a EMR
  4. ERCP
  5. EUS/FNA
  6. Dilatace a Hanaro stenty
  7. Kolonoskopie – nácvik na modelu

Popis stanovišť a podmínky účasti

Hemostáza 1:

Stanoviště umožní nácvik injekčního a mechanického způsobů zástavy krvácení.

Určeno pro dvojici lékař + endoskopická sestra.

Hemostáza 2:

Stanoviště umožní nácvik diatermického a APC způsobu zástavy krvácení.

Určeno pro dvojici lékař + endoskopická sestra.

Polypektomie a EMR:

Snesení polypů různými polypektomickými kličkami, nácvik metody „suck and cut“ za pomocí polypektomické kličky v kepu.

Určeno pro dvojici lékař + endoskopická sestra.

ERCP:

Nácvik zavedení nového TJF-Q190V duodenoskopu na ERCP modelu, provedení papilotomie, kanylace a selektivní zavedení vodiče, zavedení plastového stentu, extrakce a litotrypse.

Určeno pro dvojici lékař + endoskopická sestra.

EUS/FNA:

Nácvik ultrasonografického vyšetření za pomocí lineárního EUS přístroje s možností simulace diagnostického vyšetření FNA/FNAB s EUS jehlami.

Určeno pro dvojici lékař + endoskopická sestra.

Dilatace a Hanaro stenty:

Seznámení se s metalickými stenty HANARO™ a jejich aplikací na modelech (jícnové, biliární, kolonické).

Toto stanoviště je určeno pouze pro klinická pracoviště, která plánují nebo již zavádějí metalické stenty.

Určeno pro dvojici lékař + endoskopická sestra.

Kolonoskopie – model:

Nácvik kolonoskopického vyšetření s využitím vizualizačního systému ScopeGuide.

Určeno pro jednotlivce – lékaře.

Informace k přihlašování

Tréninky budou probíhat ve foyer 1. patra hotelu Thermal, a to ve čtvrtek 29. 11. 2018 a v pátek 30. 11. 2018 v časech uvedených v on-line přihlašovacím formuláři. Jeden časový slot pro trénink má vždy délku 30 minut.

Vstup je volný, ale podmínkou je registrace předem a rezervace konkrétního času tréninku přes on-line formulář.

V případě plné obsazenosti doporučujeme kontaktovat recepci Hands-on Trainings na místě v hotelu v době akce, kde budou aktuální informace o případných uvolněných termínech.

Podmínky účasti

Důležité

Prosíme o dodržení vybraného času tréninku. Pokud byste se v rezervovaném čase zúčastnit nemohli či potřebovali čas změnit, prosím kontaktujte nás před akcí e-mailem na níže uvedené adrese nebo na konferenci přímo v 1. patře hotelu Thermal u recepce Hands-on Trainings.

Kontaktní e-mail: ingrid.vojtekova@olympus.cz

Těšíme se na Vaši účast.

Přihláška